Företagstjänster

Postboxar
500:- Inkl. moms per år

Frankering
Vi tar emot all post. Lokalt delar vi ut, resten frankerar vi och skickar vidare med postverket.

Utkörning
Utkörning av boxpost, samt hämtning av avgående påst.

Lagring och eftersändning
Vi har avtal med Svensk Adressändning och lagrar och eftersänder post.

Expressbrev.
Vi hämtar och delar ut post direkt. Pris dubbelt porto.

Lördagsutdelning
Vi delar ut post på lördagar mot dubbelt porto. Märk posten med Lördagsutdelning.