Fria Postoperatörers Förbund. FPF

Vi är medlemmar i FPF, en samanslutning a fria postoperatörer. Föreningen har utarbetat etiska regler för postverksamheten samt verkar för en sund och fri konkurenns på postmarknaden.