Garanti

Novydux HB garanterar att post delas ut på rätt dag under förutsättning att fösändelserna är rätt adresserade.

Sekretess

All personal får information och utbildning i postlagen angående t.ex. sekretess så att avsändarens och mottagerens integritet skyddas.